Zasady współpracy z artystami

Zasady współpracy z artystami

  • artystów reprezentują  agenci, wydawcy lub reprezentują się sami
  • zasady współpracy najlepiej ustalić w umowie pisemnej (zawartej w momencie podjęcia decyzji o zatrudnieniu danego artysty)
  • umowa powinna być jak najbardziej precyzyjna (nie tylko wynagrodzenie, ale też standard hotelu, klasa pociągu, honorarium, warunki techniczne występu), powinna  zawierać także sankcje związane z niewywiązaniem się stron  z jej postanowień
  • czasem koszty związane z wymaganiami technicznymi  występu artysty (na przykład muzyka) znacznie przekraczaja jego honorarium. Lepiej o nie pytać w mowmncie zawarcia umowy, żeby byc pewnym, że na danago artystą nas faktycznie stać
  • warto pamiętać o doprecyzowaniu w umowie kwestii związanych z ochroną wizerunku artysty: na jakich warunkach można go nagrywać, fotografować, filmować i w jaki sposób można wykorzystywać materiały z jego udziałem
  • wydarzenia typu „obiad z władzami miasta” przez niektórych artystów traktowane są jako dodatkowe świadczenie, a nie przywilej – należy zawrzeć to we wcześniejszych (pisemnych) uzgodnieniach