Ochrona wizerunku

Ochrona wizerunku

Wizerunek każdej osoby podlega ochronie – nie można wykorzystywać go publicznie bez zgody zainteresowanego (a w przypadku dziecka – jego prawnych opiekunów).

Nie wymaga zgody wykorzystanie wizerunku:

  • osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych,
  • osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza

Organizując wydarzenie warto publicznie (ze sceny i za pomocą informacji pisemnej umieszczonej w widocznym miejscu)  poinformować uczestników, że będzie ono fotografowane lub filmowane. Osoby, które nie życzą sobie utrwalenia, mogą to wcześniej zgłosić organizatorom.