Wydarzenie… i co dalej?

Wydarzenie… i co dalej?

  • co z tego wynika dla społeczności?
  • co z tego wynika dla uczestników?
  • co trzeba robić dalej, by nie stracić „wartości dodanej”, która pojawiła się w efekcie wydarzenia?
  • Co zrobić, by nie stracić osób pozyskanych dzięki wydarzeniu?