ZAiKS i co z tego wynika?

ZAiKS i co z tego wynika?

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS (Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych)  to polska organizacja zbiorowego zarzadzania prawami autorskimi twórców.

Licencję na korzystanie z utworów, w zależności od pola ich eksploatacji, można uzyskać w dyrekcji okręgowej lub generalnej  ZAiKS-u.

Dyrekcje okręgowe udzielają licencji :

  • na publiczne odtworzenia i wykonania utworów,
  • wyświetlenia i publiczne odtworzenia utworów audiowizualnych,
  • utrwalanie i zwielokrotnianie utworów  w zakresie video rejestracji i video reportaży,
  • nadawanie utworów przez stacje radiowe i telewizyjne w sposób przewodowy,
  • nadawanie w sieciach kablowych programu własnego i reemitowanie przez operatorów kablowych programów radiowych i telewizyjnych.

Wnioski i wszelkie informacje na stronie: www.zaiks.org.pl