Cechy dobrego pomysłu promocyjnego

Cechy dobrego pomysłu promocyjnego

  • autentycznie porusza adresatów
  • można wokół  niego osnuć opowieść
  • jest interesujący dla osób spoza grupy organizatorów
  • ma siłę przyciągnięcia nowych osób
  • umożliwia uruchomienie różnych aktywności
  • można wskazać w nim punkt centralny, wokół którego będą koncentrować się inne działania
  • da się go ująć w jednym krótkim zdaniu
  • można  wskazać „wartość dodaną”, która powstanie w jego wyniku