Kiedy fakturę warto uzupełnić umową?

Kiedy fakturę warto uzupełnić umową?

Faktura to  najprostszy i najczęściej  stosowany dokument, także w działalności promocyjnej.  Bywają jednak przypadki, że  w interesie zamawiającego zakres zakupionej usługi wymaga doprecyzowania.  Dotyczy to zwłaszcza:

  • faktury za najem – konieczne jest  opisanie szczegółów (np. w przypadku wynajmu  sali – oświadczenie, że  sala spełnia warunki  BHP, określenie  jakie jest wyposażenie techniczne, zakres  obsługi)
  • faktury dotycząca licencji (np. na wykorzystanie fotografii, filmu)  – zakres licencji, pole wykorzystania, czas trwania.
  • faktury od artysty – zakres przekazania praw, możliwość rejestracji filmowej (dźwiękowej) i późniejszego  upubliczniania występu, kwestia ochrony wizerunku (np. aktor), zakres obowiązków i odpowiedzialności artysty (np. prowadzącego spotkanie)