Zasady współpracy z mediami

Zasady współpracy z mediami

  • dobra lista dziennikarzy
  • interesująca i rzetelna informacja, nadesłana we właściwym momencie
  • szacunek dla niezależności dziennikarza
  • partnerstwo
  • współpraca z dziennikarzami to działanie długotrwałe, nie jednorazowe