Prawo autorskie

Prawo autorskie chroni między innymi:

  • utwór literacki i jego tłumaczenie
  • utwór muzyczny
  • fotografię, rysunek, rzeźbę

Obowiązkiem  jest oficjalne nabycie praw do publicznego wykorzystania utworu oraz jego podpisanie nazwiskiem wykonawcy, zgodnie z zawartą umową. Uwaga na utwory nieznanego pochodzenia. Bardzo prawdopodobne, że jednak mają właściciela. Naruszenie – nawet nieświadome – praw autorskich jest karane (odszkodowania).