Dokumentacja

Dokumentacja wydarzenia

 • ważny załącznik  do sprawozdania z wydarzenia
 • ważny dokument do archiwum
 • element ilustracyjny do materiałów promocyjnych
 • pomoc w przyszłych działaniach promocyjnych
 • argument dla przyszłych sponsorów
 • pamiątka dla uczestników

Formy dokumentacji

 • wycinki prasowe
 • fotografie
 • filmy
 • nagrania dźwiękowe
 • materiały z Internetu
 • materiały promocyjne (plakaty, ulotki)

Nie wystarczy dokonać pełnej dokumentacji. Ważne, by była ona dobra technicznie, by jasno określić i opisać autora oraz  prawa do jej wykorzystania – w taki sposób, by było to zrozumiałe nie tylko dla nas, ale i dla naszych następców. Jeśli tego zaniedbamy, może się okazać, że w przyszłości  będziemy musieli kupować  na komercyjnych zasadach zdjęcia z zorganizowanych przez nas wydarzeń.